Release 05-09-2018

Release 05-09-2018

Added:

  • Čidla spotřeby (vodoměr, elektroměr) by po resetu neměla vytvářet „zuby“ na grafech. NEOPRAVÍ DATA ZPĚTNĚ
  • Mazání čidel

Bugs:

  • Opraven bug v hodinovém výpisu čidel
  • Opraven bug v initialState převodníku
  • Notifikace o obráceném stavu u bool čidel