Jak mám postupovat při reklamaci zboží?

Vadné zboží k reklamaci můžete zaslat na adresu sídla společnosti ZooControl s.r.o. (Planá 67, 370 01 České Budějovice). Balík by měl být viditelně označen nápisem “REKLAMACE” a obsahovat reklamované zboží. Doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, a podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu, po kterou byla reklamace vyřizována.

Reklamaci můžete také vyřídit na naší provozovně: IGY Centrum, Pražská tř. 1247/24, České Budějovice 3, 370 04.

Podrobnosti o vyřízení reklamace najdete v dokumentu Všeobecné obchodní podmínky, při nejasnostech nás kontaktujte na e-mailu info@zooco.io nebo na telefonním čísle +420 387 685 196.