Jak si nastavím Downlink?

Downlink popisuje rychlost a frekvenci odesílání dat směrem od sítě k zařízení a v Backend.zooco jej najdete v Typu zařízení. Ať už budete přidávat nový Typ zařízení nebo editovat stávající.

Downlink

V Backend.zooco má 2 hodnoty:

  • IMMEDIATELY = Zpráva je odeslána do zařízení ihned, jakmle je do uložena do systému. (Nečeká se tedy na příchozí zprávu od zařízení.)
  • WAIT_FOR_UPLINK = Zpráva je uložena do systému a k odeslání do zařízení dojde až v okamžiku, kdy od zařízení dostane zprávu. (Zařízení může být uspané a zpráva by na zařízení nedorazila. Pokud od zařízení dostane zprávu, tak je jasné, že zrovná vysílá a zprávu může odeslat.)

Downlink dekodér

V rozbalovacím menu máte na výběr:

  • HEX_2_BIN = Příchozí zpráva musí být v HEXa formátu a před odesláním je převedena na binární kód.
  • NONE = Zpráva může obsahovat libovolný text a ve stejném formátu je odeslána na zařízení.