Jak zajistit správný provoz detektoru Lioness

Detektor Lioness jednoduše umístitíte na požadované místo, ideálně do výšky 2,2 m, pomocí vrutů nebo lepících pásek. Aby vám detektor co nejlépe složil doporučujeme řídit se těmito pokyny:

  • čidlo umístěte do svislé polohy
  • skladovací teplota čidla je -30°C až +50°C, ideální provozní pak 0°C až +50°C
  • pokud budete instalovat čidlo na chatě a teplota klesne k -10°C, detektor vám vydrží
  • průměrná životnost baterie jsou 2 roky

Všechny technické paramatery najdete v přiloženém technickém manuálu, který posíláme společně s čidlem. 

Pro správnou aktivaci čidla doporučujeme postupovat krok za krokem Manuálem k ativaci čidla.