Doporučené hodnoty kvality vzduchu

Pro kvalitu vnitřního vzduchu určují tři základní paramtery: teplota, vlhkost a koncetrace CO2. Na tyto ukazatele pamatují i nejrůznější vyhlášky, které stanovují hygienické limity pro různé typy budov.

Pro kancelářské prostředí a pobytové prostory obecně lze mluvit o těchto doporučených hodnotách:

Teplota vzduchu: 22 °C ±2 °C
 

Relativní vlhkost: 30% až 65%
 

Koncentrace CO2: max. 1200 ppm (parts-per-million, počet jednotek na milion celkových jednotek)

Koncentrace CO2 je výborným indikátorem kvality vzduchu, jeho „vydýchanosti“ ve vnitřních prostorách. Jelikož každý člověk dýcháním přirozeně uvolňuje nemalé množství CO2 (vydechnutý vzduch dospělého člověka obsahuje přibližně 40000 ppm CO2), poskytuje měření koncentrace CO2 dostatečně přesnou informaci o počtu lidí v uzavřeném prostoru a lze tuto informaci jednoduše využít pro regulaci intenzity větrání.