Jak přidám Zařízení?

V úvodním přehledu se objeví seznam všech zařízení, která jste si do Backendu.zooco přidali. Jejich Název, do jaké Skupiny a Typu zařízení jste si je přiřadili a IMSI (International Mobile Subscriber Identity). Jde o 15 místné unikátní číslo přidělené mobilním operátorem pro každou SIM kartu.

Nové zařízení přidáte klikem na plus tlačítko umístěné vpravo nahoře. Otevře se vám karta Přidat Zařízení, kde potřeba vyplnit:

  • Typ zařízení - vyberete ze select boxu vpravo

  • Název a Popis - jednotlivá zařízení si pojmenujte a napiště o jaký typ jde
  • IMEI - unikátní číslo přidělené výrobcem mobilnímu telefonu či jiného chytrého zařízení. Čísla IMEI se ukládají do registru mobilních zařízení (EIR). Po nahlášení krádeže je možné zablokovat zařízení s daným IMEI, takže jej nelze používat. - máme obrázek ?
  • ICCID - tzv. výrobní číslo SIM karty a najdete ho na plastovém nosiči k SIM kartě. Má 19 číslic a je unikátní a ve stejné chvíli neexistují dvě SIM karty se shodným ICCID.

  • Stav - stav SIM karty se vám automaticky natáhne, jakmile zadání ICCID
  • Odpojit SIM - vyberte jednu z možností v pravém select boxu:
    • Neodpojovat, pokud je SIM karta použita na jiném zařízení
    • Odpojit, pokud je SIM karta použita na jiném zařízení

Vysvětlení: Neodpojovat pokud je SIM použita na jiném zařízení - znamená, že SIM karta bude aktivní pro první zařízení i když připojíte na stejnou SIM kartu další zařízení. Naproti tomu Odpojit pokud je SIM karta použita na jiném zařízení znamená, že SIM kartu odpojíte od prvního zařízení abyste mohli připojit zařízení druhé. 

Kliknutím na Uložit přidáte Zařízení a objeví se vám v úvodním výčtu všech Zařízení.

Detail

Detail Zařízení vyvoláte klikem na šipku doprava. Objeví se vám karta se všemi vyplněnými údaji o Zařízení, SIM kartě a nastavených Parametrech. V této časti je možné jak editovat jednotlivá zařízení, tak aktivovat přiřazenou SIM kartu. 

Zároveň v detailu uvidíte všechny zprávy, která za celou dobu poslalo, včetně datumu a velikosti.