Jak nastavím IP adresu ve vašem zařízení?

Pro nastavení IP adresy vašeho zařízení postupujte podle tohoto návodu:

 • Přiřazení a nastavení IP adresy vašeho zařízení probíhá automaticky přes DHCP z dostupného rozsahu. Upozorňujeme, že IP adresa nesmí být přiřazena staticky.
 • Povinným nastavením PLMN určujeme ke ktreré síti se vaše zařízení má připojovat. PLMN pro ZOOCO je 23003.
 • Pro připojení do sítě je nutné nastavit přístupové údaje:
  • název APN: nb.zoocontrol
  • uživatelské jméno: ponechte prázdné
  • heslo: ponechte prázdné.
 • Pro spolehlivější a rychlejší přihlášení do sítě doporučujeme nastavit zámek pásma na frekvenci B20.
 • IP adresa serveru, na které vaše zařízení bude zasílat zprávy je 10.1.0.1 a doporučené číslo portu je 50000.

Správné nastavení IP adresy si můžete ověřit na detailu zařízení.