Jak postupovat při výměně vodměru?

Pokud si chcete vyměnit vodoměr a nastavit nové správně čidlo pro odečet vodoměru Hippo postupujte takto:

  • přihlaste se do aplikace ZOOCO na stránce  app.zooco.io/login
  • vyexportujte si data ze starého vodoměru (doporučujete tento krok neopomíjet kvůli zachování historických dat)

  • vymažte všechna historická data

  • v aplikaci změňte počáteční stav vodoměru

A je to! Čidlo pro odečet Hippo máte přenastavené.