Odečet vodoměrů Hippo

Čidlo slouží k dálkovému odečtu vodoměrů Sensus 420 a Sensus 620. Umisťuje se zvenčí, takže není nutný zásah do vodoměru. Data odesílá několikrát denně do aplikace ZOOCO, kde vytváří přehledné grafy. Počítá průměrnou spotřebu a průtok vody. Při překročení povolené spotřeby vám pošle upozornění push notifikací na mobil, SMS nebo e-mailovu zprávou. Technické parametry nalezente v přiloženém produktovém listu.