Mohu si data vyexportovat?

Data lze vyexportovat pouze u čidel, která vytváří z hodnot grafy. Typickým příkladem jsou například odečet elektroměru Shark, případně Shark + nebo teplotní čidlo Pingu.

Na stránce app.zooco.io/login se přihlásíte do aplikace ZOOCO. V pravo, nad úvodním grafem, kliknete na ikonu menu a vyberete si v čem chcete export provést (*cvs, png, pdf). Vybrané období lze i vytisknout.

Tip: Pro přehlednost informací doporučujeme zvolit kratší časový interval, kde se vám zobrazí všechny hodnoty. Na vývoji přehlednosti delšího časového intervalu pracujeme.