Připojovací podmínky pro zákazníky ČEZ Distribuce a.s.

Čidlo Shark+ je schválené zařízení pro odečet z optického elektroměru u ČEZ Distribuce a.s. Po jeho instalaci je potřeba vyplnit přiložený formulář a zaslat jej na emailovou adresu info@cezdistribuce.cz. 

Tip: V případě, že nevyužijete možnost elektronického podání, zašlete vyplněný a podepsaný formulář poštou na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň.

Kopii si formuláře si důkladně založte. Odesláním formuláře předejdete zbytečným diskuzím při odečtech elektroměrů s pracovníky distribuce.

Děkujeme za spolupráci.