Jak přidám Typy zařízení

Typem zařízení se rozumí např. Pohybová čidla, Zápalavová čidla či jiná kategorie chytrých zařízení připojených na IoT síť. V úvodním přehledu uvidíte všechny Typy zařízení, která máte k dispozici, jejich Název, Popis a do jaké Skupiny patří. 

Nepleťte si tuto stránku s konkrétním zařízením, jehož nastavení hravě zvládnete díky tomuto návodu.

Typ zařízení přidáte klikem na plus tlačítko umístěné vpravo nahoře. Otevře se vám karta Přidat Typ zařízení, kde potřeba vyplnit:

  • Skupina - vyvoláte klikem na fialové tlačítko. Otevřou se vám všechny skupinny, rozvětvené do podskupin. Stačí jen vybrat tu správnou a panel zavřít.

  • Název, Popis - Typ zařízení si pojmenujte a napiště o jaký typ jde
  • Dowlink - vybrat si můžete z nabídky select boxu, případně ponechte toto pole prázdné
  • Port - vyplňte název portu, případně ponechte toto pole prázdné
  • Tarif - v select boxu nalezete celkem 5 tarifů, které se jmenují ZOOCONTROL_NBIOT_xxx_CSP, kde xxx představuje objem dat (od 30 kB po 4320 kB). Vyberte tarif, který jste si zakoupili. Tento tarif bude platit pro celý Typ zařízení.

Kliknutím na Uložit přidáte Typ zařízení a objeví se vám v úvodním přehledu Typu zařízení.

Detail

Detail Typu zařízení vyvoláte klikem na šipku doprava. Objeví se vám karta se všemi vyplněnými údaji. V této časti je možné i všechna data editovat.