Co je to stupeň krytí?

Tato hodnota udává odolnost elektrických zařízení před vniknutím cizího tělesa a kapalin. Skládá se z písmen IP a dvou čísel. První číslice udává ochranu před nebezpečným dotykem a vniknutím cizích předmětů, druhá před vniknutím vody.

Naše čidla mají stupně krytí IP40. To znamená, že mají stupně krytí před nebezpečným dotykem nástrojem, drátem (>1 mm); jsou odolné vůči vniknutí velmi drobných předmětů a jsou bez ochrany proti vniknutí vody.

Míru ochrany si můžete přesně vyhledat a porovnat v následujících tabulkách.

 
Stupeň Před nebezpečným dotykem Před vniknutím cizích předmětů
IP 0x bez ochrany bez ochrany
IP 1x dlaní (>5x5 cm) velkých
IP 2x (IPxxB) prstem (>12x12 mm) malých
IP 3x nástrojem (>2,5 mm) drobných
IP 4x (IPxxD) nástrojem, drátem (>1 mm) velmi drobných
IP 5x jakoukoliv pomůckou prachu částečně
IP 6x jakoukoliv pomůckou prachu úplně
Stupeň Před vniknutím vody (specifikace IPX)
IP x0 bez ochrany
IP x1 Chráněno proti kapající vodě 1+0,5 mm za minutu. Jednotka je umístěna ve své pracovní poloze a otáčí se kolem vertikální osy. Doba zkoušky 10 minut.
IP x2 Chráněno proti kapající vodě 3+0,5 mm za minutu, Jednotka je testována ve 4 pozicích, nakloněných o 15° od normální provozní polohy. Doba zkoušky 2,5 minuty na polohu.
IP x3 Chráněno proti vodní tříšti. Voda stříká na přístroj v úhlu 60° vertikálně, v množství 10 litrů za minutu a při tlaku 80–100kN/m2 po dobu nejméně 5 minut.
IP x4 Chráněno proti stříkající vodě. Stejné jako u IP x3, jen s rozdílem, že voda stříká ve všech úhlech.
IP x5 Chráněno proti tryskající vodě. Voda míří 6,3 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 12,5 litrů za minutu při tlaku 30 kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry.
IP x6 Chráněno proti intenzivně tryskající vodě. Voda míří 12,5 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 100 litrů za minutu při tlaku 100 kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry.
IP x7 Chráněno proti ponoření do vody. Ponoření na 30 minut do hloubky 1 metr.
IP x8 Chráněno proti potopení do vody. Zařízení je schopné nepřetržitého potopení do vody za podmínek, které určí výrobce zařízení.
IP x9 Chráněno proti tlakové vodě (WAP)

Zdroj: Wikipedie