Co jsou Callbacks?

Callback slouží pro přeposílání payloadu (obsahu zprávy) ze zařízení na endpoint (ULR adresa) zákazníka. Přenos dat probíhá přes HTTPs (POST) a struktura zprávy je ve formátu JSON.

Napojení Callbacku

Při připojení vlastního callbacku je nutné ověřit komunikaci. Před samotným založením callbacku v Backendu.zooco je nutné mít funkční endpoint a zachytávat komunikaci. První zpráva bude obsahovat URL adresu, kterou je nutné zavolat metodou GET, aby se ověřilo, že endpoint klienta je funkční. Až po tomto ověření budou přeposílána data z Backendu.zooco.

Formát první zprávy:

{ "Type": "SubscriptionConfirmation", "MessageId": "2b32b1ee-365b-40af-8765-90d53d30770c", "Token": "2336412f37fb687f5d51e6e2425f004aebb65b27c483f25aa8456196b6a5bc5d3ef50d7b7b33e3b4a4ed6a0379f40aa37b8caebd89d677275682fffb0fd7f52bee91a8cf6896ea0086df987200d81f977b8cd4272e17f9e113ba530a4089b088e694622abd519dceecc6466d46becd4b3813802fab6e48a14b1315fcf172b5258006b51618d7aef460e02e00a07af8712870e3be6087c2bc377ebc4d541a629d",

"TopicArn": "arn:aws:sns:eu-west-1:550369364113:zooco-callback-a2c4bd24- dae5-4ee1-8067-8bffea48441b",

"Message": "You have chosen to subscribe to the topic arn:aws:sns:eu- west-1:550369364113:zooco-callback-a2c4bd24-dae5-4ee1-8067-8bffea48441b.\nTo confirm the subscription, visit the SubscribeURL included in this message.",

"SubscribeURL": "https://sns.eu-west-1.amazonaws.com/? Action=ConfirmSubscription&TopicArn=arn:aws:sns:eu-west-1:550369364113:zooco-callback- a2c4bd24- dae5-4ee1-8067-8bffea48441b&Token=2336412f37fb687f5d51e6e2425f004aebb65b27c483f25aa845619 6b6a5bc5d3ef50d7b7b33e3b4a4ed6a0379f40aa37b8caebd89d677275682fffb0fd7f52bee91a8cf6896ea00 86df987200d81f977b8cd4272e17f9e113ba530a4089b088e694622abd519dceecc6466d46becd4b3813802fa b6e48a14b1315fcf172b5258006b51618d7aef460e02e00a07af8712870e3be6087c2bc377ebc4d541a629d",

"Timestamp": "2020-02-13T12:47:24.886Z",

"SignatureVersion": "1",

"Signature": "TS97L8jSqHI0hEhIDnv+fE9EM/
1VQrymIAmyDaeC3lLhP5nJTQ34gun22cd3qchHTX7U+mrwuiL2jCN7ETuJLXLUD+kQab92wLWSUBpF0z+b2oX0stq qAqQfCN77AKXidok1/wu4oVADeKuvHWKux5i+tOH86SeHP7o8F/ 9MEkEUKH7OOLiBdC4r5IM4mTifQ32CS2R7MaifTw3/XDNYVthJu99e6xl7xzV5m19imBY/ 6aVY1u5TCAH1dqZyHZVq8oDbmXH2oksa6vxBqjfc57OoY28JGNgnELWvxsn7D9mQUMnH/s5DLFFR/Mqwort9/ CMkYIVnt2HLrroIrF/AHw==",

"SigningCertURL": "https://sns.eu-west-1.amazonaws.com/SimpleNotificationService- a86cb10b4e1f29c941702d737128f7b6.pem" }

URL adresa je v parametru SubscribeURL. Je tedy nutné zavolat URL adresu metodou GET: https://sns.eu-west-1.amazonaws.com/?Action=ConfirmSubscription&TopicArn=arn:aws:sns:eu- west-1:550369364113:zooco-callback-a2c4bd24- dae5-4ee1-8067-8bffea48441b&Token=2336412f37fb687f5d51e6e2425f004aebb65b27c483f25a a8456196b6a5bc5d3ef50d7b7b33e3b4a4ed6a0379f40aa37b8caebd89d677275682fffb0fd7f52bee91a8cf6896ea0086df987200d81f977b8cd4272e17f9e113ba530a4089b088e694622abd519dceecc6466d46becd4b3813802fab6e48a14b1315fcf172b5258006b51618d7aef460e02e00a07af87128 70e3be6087c2bc377ebc4d541a629d

Po zavolání SubscribeURL je nutné ověřit callback v Backendu.zooco kliknutí na odkaz NE ve sloupci potvrzeno. Pokud vše proběhlo tak jak mělo, zobrazí se vám ANO.