Co je to síť Sigfox?

Síť Sigfox funguje podobně jako WiFi, ale na mnohem delší vzdálenost. Navíc má výrazně vyšší zabezpečení. Nemusíte si také instalovat modem. Zprávy ze senzorů se do sítě posílají jen několikrát denně a jsou velmi malé. Proto mají snímače mnohonásobně vyšší výdrž a levnější provoz než např. GSM alarmy, které využívají mobilní síť.

Před nákupem je nutné zkontrolovat, že je vaše domácnost pokryta signálem Sigfox sítě. Na této stránce stačí zadat adresu a uvidíte, jak jste na tom.


Kde v Česku síť Sigfox najdete

V České republice se společnost Sigfox spojila s mobilním operátorem T-Mobile a k tvorbě sítě využívá jeho vysílače, kam umisťuje svoje základnové stanice. V současnosti pokrývá více než 90 % našeho území. Na přímou viditelnost je u nejlepší antény dosah signálu ze zařízení neuvěřitelných 200 km, ve volné krajině pak 50 km a v husté městské zástavbě 3–5 km.

Nízká frekvence komunikace

Sigfox síť je optimalizována na co nejmenší spotřebu energie koncového zařízení. Baterie v takovém zařízení je pak nutné měnit třeba jen jednou za tři roky, výdrž může být i dvojnásobně vyšší. Toho lze docílit tím, že koncové zařízení odesílá a přijímá jen velmi malé objemy dat. Fakticky se jedná o 12 bajtové bloky dat, kterých za den může zařízení odeslat maximálně 140. To představuje ekvivalent přibližně 10 SMS zpráv denně.

Stahování dat

Data se odesílají do sítě, kde jsou uchována v jakémsi „cloudu“, ze kterého si jednotlivé aplikace napojené na zařízení stahují data a interpretují je svým způsobem. Jednou z aplikací je i ZOOCO, která je výjimečná tím, že umožňuje zobrazení dat z velkého množství čidel. Její výhodou je také intuitivní rozhraní a možnost sdílení čidel s dalšími osobami

Levný provoz

Cena provozu Sigfox sítě je velmi nízká, jelikož využívá bezlicenční pásmo 868 MHz, a tudíž nemusí platit poplatky spojené s využíváním licenčních pásem. Spojením s operátorem T-Mobile jsou sníženy také náklady na výstavbu vlastních vysílačů.

Zdroj: Lupa.cz, Sigfox, SimpleCell