Odečet elektroměru Shark Plus

Čidlo slouží k dálkovému odečtu elektroměrů s digitálním počítadlem. Umisťuje se přímo na elektroměr. Díky čidlu Shark+ dostanete přesnou informaci o rozložení spotřeby v průběhu dne a můžete tak efektivně rozložit nastavení spotřebičů podle nízkého a vysokého tarifu. Jen přesné technické parametry najdete v přiloženém produktovém listu.