Pokud nebude mít čidlo v místě použití signál sítě Sigfox, vrátíte mi peníze?

Na odstoupení od kupní smlouvy máte 14 dní. Pokud čidlo vrátíte v rámci této lhůty, peníze za čidlo vám vrátíme v plné výši.

Pokud již došlo k využívání ZOOCO služeb (tj. čidlo bylo připojeno na síť Sigfox), z částky, kterou jste zaplatili za čidlo a tarif, strhneme poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Více se dozvíte ve Všeobecných obchodních podmínkách pro zboží a pro služby.

Před nákupem doporučujeme zkontrolovat dostupnost signálu Sigfox sítě na této stránce.