Co najdu v záložce SIM karty?

V záložce SIM karty najdete všechny SIM karty, které jste si koupili. S jejich nahráním do Backend.zooco nemějte starost, postaráme se to. Vy vždy uvídíte IMSI (International Mobile Subscriber Identity), 15 místné unikátní číslo přidělené mobilním operátorem pro každou SIM kartu. Do jaké Skupiny je SIM karta zařazená, jaký má Stav a k jakému Zařízení je navázána.

Může se stáv, že v Backendu.zooco budete mít nahraných desítky SIM karet. Žádný problém! Najít tu pravou vám pomůže Filtr rychlého hledání.

Detail

Detail SIM karty vyvoláte klikem na šipku doprava. Objeví se vám karta se všemi vyplněnými údaji o SIM kartě - základní informace, nastavení a k jakému zařízení je navázána.

V této časti je možné editovat:

  • Základní informace - na detailu lze upravit Skupinu a přiřadit tak SIM kartu správnému okruhu uživatelů
  • Nastavení - v select boxu je potřeba pro SIM kartu vybra nový stav: 

Inactive = SIM karta je neaktivní a nejsou vám za ni účtovány žádné poplatky

Active Test = SIM karta je připravena na testování a po dobu 3 měsíců nebo do přenesení 100 kB vám za ní není nic účtováno. Jakmila uplyne uvedená doba nebo přenesete více než 100 kB, přechází automaticky do Active ready.

Active ready = SIM karta je připravena k použití a vložením do zařízení dojde k její aktivaci. Tento stav může trvat až 6 měsíců. Po uplynutí této doby přechází SIM karta automaticky do stavu Active live a začneme vám účtovat poplatky podle vašeho tarifu.

Active Live = SIM karta je aktivní a účtujeme vám poplatky podle vašeho tarifu za její používání.

  • Navázáno k zařízení - klikem na Název zařízení se dostanete do Detailu zařízení a můžete postupovat podle tohoto článku.