Klíčenka k detektoru pohybu Lioness

Chytrou klíčenku si můžete objednat k vašemu detektoru pohybu Lioness. Můžete si ji objednat nejen pro sebe, ale i přikoupit další klíčenky např. pro členy rodiny. Maximální počet klíčenek, které jde k jednomu detektoru napárovat, je 32. Klíčenka slouží k jednoduché aktivaci a deaktivaci detektoru.

Aktivace hlídání detektoru (zastřežení)

 • Vyčkejte, až se LED dioda detektoru modře rozsvítí (děje se tak v pravidelném intervalu).
 • Ve chvíli, kdy svítí, zmáčkněte na klíčence první tlačítko s obrázkem zamčeného zámku.
 • Detektor vydá zvuk — od této chvíle je zastřeženo.
 • V případě detekce pohybu spustí detektor zvukový alarm a odešle hlášení na kontakty, které jste si nastavili v aplikaci ZOOCO.

Deaktivace hlídání detektoru (odstřežení)

 • Deaktivaci můžete provést ve chvíli, kdy je spuštěný alarm (čidlo modře svítí a v případě, že zapnete zvuk, vydává tón).
 • Zmáčkněte druhé tlačítko na klíčence s obrázkem otevřeného zámku.
 • Čidlo je tak deaktivováno a nezaznamenává pohyb.

Aktivaci a deaktivaci čidla můžete provést i na dálku prostřednictvím aplikace ZOOCO.

Napárování klíčenky

K napárování klíčenky postupujte následovně:

 • při vyjmuté baterii přepněte DIP3 do polohy ON (bod č. 4 na obrázku)
 • několikrát stiskněte a uvolněte tlačítko TAMPER (bod č. 5 na obrázku), aby došlo k vybití kondenzátorů v přístroji
 • vložte baterie, modrá LED začne blikat v taktu 1x za sekundu - spustili jste zaučovací režim
 • přepínač DIP3 nyní přepněte do polohy OFF - uzamkli jste zaučovací režim
 • na vaší klíčence stiskněte tlačítko ARM (bod č. 9 na obrázku), případně DISARM (bod č. 10 na obrázku)
 • při příjmu povelu modrá LED dlouze problikne
 • tímto způsobem je potřeba zaučit všechny vaše klíčenky
 • zaučovací režim ukončíte přepnutím DIP3 do polohy ON a poté zpět do polohy OFF
 • modrá LED dlouze problikne, dojde tak k restartu a čidlo se nachází v provozním režimu
 • po prodlevě cca 15 sekund již čidlo detekuje pohyb

Gratulujeme, vaše klíčenky jsou úspěšně napárovány.

Pokud byste měli jakýkoliv problém, napiště na podpora@zooco.io. Rádi vám pomůžeme!